Bieg Indywidualny to specyficzna rywalizacja. Staramy się aby maksymalnie przypominała tradycyjny bieg, niemniej z racji obowiązujących obostrzeń jego tradycyjna forma ze wspólnym startem, metą, dekoracją jest niemożliwa do realizacji.

Dlatego też proponujemy formę odbioru numeru i medalu w określonym czasie a także jedna trasę biegu dla lepszego porównywania wyników. Można by rzec, że będzie to bardziej fizyczna forma biegu wirtualnego bez wysyłania medalu pocztą.

Zakładamy, że uczestnicy zapisując się na wybrany dystans sumiennie go pokonają. Proponujemy sprawdzoną trasę w parku Grabiszyńskim. Dzięki temu nie jest konieczne posiadanie urządzenia odmierzającego dystans.

W takim wypadku Twój wynik jest zaliczony wg czasu. Trasa to jedna pętla na 5 km i dwie pętle na 10 km.

Najprościej można to opisać tak:

  1. Zapisujesz się na wybrany dystans
  2. Odbierasz numer startowy we wskazanym terminie i miejscu w parku Grabiszyńskim. Parkin Park & Ride przy Cmentarzu Żołnierzy Polskich, pętla tramwajowa)
  3. Startujesz we skazanym terminie od 19 do 21 czerwca we wskazanym miejscu – park Grabiszyński.
  4. Po ukończonym biegu przedstawiasz swój wynik w biurze zawodów.
  5. Odbierasz medal.

Szczegółowe godziny otwarcia biura zawodów to:

  • (piątek) 19.06 – 15:00-20:00
  • (sobota) 20.06 – 8:00 – 20:00
  • (niedziela) 21.06 – 8:00 – 20:00

Numer startowy

Zawodnicy pobierają pamiątkowy numer startowy. Wszystkie są takie same aby uniknąć sytuacji szukania swojego numeru. W ten sposób ich odbiór będzie szybszy i nie będzie powodował zbędnego skupiania się ludzi przy biurze zawodów.

Biuro zawodów

Będzie umiejscowione na parkingu w samochodzie gdzie bez kontaktu między sobą z zachowaniem bezpiecznej odległości będziemy wykonywać wszelkie prace organizacyjne jak wydawanie numerów czy medali oraz zapisywanie wyników.